Taiteellinen tutkimus

Mari Martinin väitöstilaisuus oli perjantaina 22.11.2013 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa. Hänen taiteellisen tutkimukseen alaan kuuluvan väitöstyön nimi on: Minän esitys – Ohjaajan pohdintaa oman, yksityisen päiväkirjakatkelman työstämisestä näyttämölle. Väitöskirja on julkaistu Teatterikorkeakoulun Acta […]