Manuel Reyesin haastattelu

Tämä kirjoittamani Manuel Reyesin haastattelu on julkaistu alunperin Letrassa nro 4/2013

Amalgama Flamenca

Neljän huipputanssijan Antonio Reyesin, Marta Jiménezin, Gala Vivancon ja Manuel Reyesin luotsaaman projektin tarkoituksena on välittää eteenpäin näkökulmia ja metodeja flamencon ja espanjalaisen tanssin jatkuvaan oppimiseen. Se on suunnattu esimerkiksi konservatorioista valmistuneille tanssijoille, jotka ovat alkuvaiheessa tanssijan uraansa, ja jotka haluavat syventää opintojaan, mutta myös sellaisille tanssijoille, jotka ovat valmistautumassa vaikkapa omien projektien tekemiseen.

Viime heinäkuussa Amalgama Flamenca tarjosi ensimmäistä kertaa intensiivikurssin Madridissa Amor de Dios –studiolla. Kurssi muodostui kahdesta 40-tuntisesta kahden viikon jaksosta. Jaksojen aikana työskenneltiin maanantaista perjantaihin neljä tuntia päivässä, tunti kunkin opettajan johdolla. Tunneista kolme oli flamencotanssia ja yksi espanjalaista tanssia, danza españolaa.

manuel14Marta4

Koulutusprojektin idean takana on Manuel Reyes yhdessä puolisonsa Marta Jiménezin kanssa. He ovat molemmat opettaneet vuosia niin Espanjassa kuin ulkomailla. Manuel kertoo pikkuhiljaa syntyneestä tarpeesta syventää flamencon opetusta ja tarjota jotain enemmän kuin yksi päivittäinen yleistunti. Niinpä hän ja Marta päättivät yhdistää voimansa Antonio Reyesin ja Gala Vivancon kanssa ja näin syntyi koulutusprojekti Amalgama Flamenca.

”Projektin nimi Amalgama Flamenca syntyi etunimiemme leikkinä: Antonio, Marta, Gala, Manuel. Keskeltä puuttuu L-kirjain. Se tulee Flamencon L-kirjaimesta. Projektin alku oli halu syventää opetusta, tarjota oppilaille rehellistä, inhimillistä ja laadukasta oppia kukin omasta lähtökohdistamme ja taustoistamme riippuen. Halusimme tarjota oppilaille vapautta keskittyä intensiiviseen työskentelyyn edullisella hinnalla näinä vaikeina aikoina.” kertoo Manuel viitaten Espanjan vaikeaan talouskriisiin.

Antonio ReyesHänen mukaansa projektin tavoitteena on antaa hyvä pohja tanssijoiden työskentelylle ja opinnoille jatkossa. Eri tekniikoiden ja tyylien, kuten esimerkiksi danza españolan, opiskelu rikastuttaa tanssijan liikekielellistä ja ilmaisullista rekisteriä ja antaa uusia mahdollisuuksia näyttämölliseen ilmaisuun.

Ensimmäiselle Amalgaman intensiivikurssille osallistui ennenkaikkea espanjalaisia tanssijoita mm. Murciasta, Valenciasta, Galiciasta, Navarrasta ja tietysti Madridista. Suurimmalla osalla heistä oli konservatorio-opinnot suoritettuna, mutta joukossa oli myös vapaamman koulutuksen saaneita, monet heistä ulkomaalaisia: suomalaisia, ranskalaisia, meksikolaisia, chileläisiä, kreikkalaisia…

Espanjalaisissa konservatorioissa tanssinopetuksen kaksi päälinjaa ovat yleensä klassinen baletti ja espanjalainen tanssi eli danza española. Flamenco kuuluu jälkimmäisen linjan sisälle ja se on vain yksi suoritettavista oppimääristä. Alin konservatorion oppimäärä on neljän kurssin mittaiset perusopinnot, La Enseñaza Elemental. Ne voi aloittaa jo 8-vuotiaana. Tanssijan oppimäärään kuuluu kuusi kurssia lisää, ja siitä on mahdollista jatkaa vielä nelivuotiseen ylempään oppimäärään, Grado Superior, joka vastaa vaativuudeltaan yliopisto-opintoja.

Kysyin Manuelilta mitä eroa on konservatoriossa opiskelleilla ja heillä (meillä), joilla on vapaampi tanssinopiskelun tausta ja hän vastaa:

Gala Vivancos” Molemmissa tavoissa opiskella on omat positiiviset ja negatiiviset puolensa. Ehkä päällisin puolin konservatorioissa opiskelleilla on tietyn linjan mukainen koulutus, tietyn opettajan ja oppisuunnitelman mukainen koulutus ja siten selkeä tavoite. Vapaamman koulutuksen saaneet ovat taas avoimempia eri tyyleille. He ovat monipuolisempia, koska he ovat nähneet enemmän erilaisia tekemisen tapoja. Toisaalta heiltä usein puuttuu selkeä suunta, tavoite. Heidän on vaikeampi kohdistaa energiaansa hyödyllisesti tavoittensa saavuttamiseksi, koska juuri se tavoite on hukassa. Amalgama Flamenca haluaa tuoda näitä kahta eri tekemisen tapaa lähemmäs toisiaan.”

Konservatoriossa opiskelleet ovat kieltämättä vahvoilla upeine linjoineen erityisesti Gala Vivancon danza española –tunnilla, mutta tilanne tasoittuu muilla tunneilla. Vaikka konservatorioissa opetus onkin järjestäytynyttä, niin flamencoa niissä opetetaan aika vähän, vain osana koko espanjalaisen tanssin kokonaisuutta. Flamencotanssiin oppia on haettava lisää ja sitä saa pääasiassa yksittäisiltä kursseilta ja opettajilta. Järjestäytynyttä flamencon opetusta, jonkin metodinmukaista opetusta ei edelleenkään ole paljoa tarjolla Espanjassa.

”Flamencon maailma on paljolti itseoppinutta, jossa jokainen tulkitsija tekee omaa versiotaan oman ymmärryksensä mukaan. Tämä rikastaa tietysti taiteellista puolta, mutta samalla tiedollinen pohja alla saattaa olla heikko. Useimmat saavat oppinsa suusta suuhun, oppimalla toinen toisiltaan ja tablaoissa. Flamencossa syvennetään opintoja kovin vähän. Monet tyytyvät vain omaan näkökulmaansa, eivätkä etsi tekemisilleen perimmäisiä syitä ja taustoja. Tämä puoli flamencossa on mielestäni puutteellista. Voidakseen luoda metodin ja koulukunnan on ajateltava asioita. Vain siten voi opettaa eteenpäin. Ilman linjaa ja metodia voi vain näyttää, demonstroida, miten asioita tehdään, mutta ei voi opettaa ja välittää eteenpäin koko systeemiä.” kuvailee Manuel. Tätä puutetta Amalgama Flamenca paikkaa omalta osaltaan.

Manuel Reyes ilahtui ja yllättyi jo ensimmäisen jakson aikana saadusta hyvästä palautteesta niin sosiaalisessa mediassa kuin keskusteluissa. Kiitosta on tullut kurssin hyvästä tunnelmasta ja siitä, että opettajat ovat olleet helposti ja suoraan lähestyttävissä. Manuel kertoo, että opettajien kesken kommunkaatio toimii hienosti ja että kaikki neljä jakavat ehkä hiukan yllättäenkin hyvin samankaltaisen näkemyksen opetukseen. Siitäkin on tullut hyvää palautetta.

”On ikäänkuin olisi avautunut uusi ovi, uusi opetuksen tapa, joka antaa vapautta, mutta auttaa myös löytämään fokuksen ja järjestämään ajatuksia.” Kuvaa hän tunnelmia ensimmäisen jakson jälkeen, ja jatkaa ajatuksiaan opetuksesta:

”Keskiverto-oppilas – sanotaan nyt näin, sillä minäkin ajattelen yhä opiskelevani flamencoa – keskiverto-oppilas suuntaa katseen sinne missä on paljon savua, koska siellä näyttää olevan iso tuli. Keskiverto-oppilaaseen sellaiset asiat tekevät suuren vaikutuksen. Se on luonnollista, sillä heiltä puuttuu vielä kokemusta ja sitä on hankittava. On nähtävä erilaisia asioita. Juuri tässä Amalgama Flamenca auttaa. Se ei tee kenestäkään maailman parasta tanssijaa, mutta se auttaa suuntamaan energian, löytämään fokuksen omaan treenaamiseen ja työskentelyyn. Se antaa tavan ajatella ja auttaa siten kasvamaan tanssijana. On opittava ajattelemaan ei pelkästään toistamaan askelia. Toisinaan opiskelijoilla ei ole kärsivällistyyttä työskennellä tällä tavoin. Monet ajattelevat, että jos he eivät vie mukanaan yhtään koreografiaa, eivät he ole oppineet mitään. Tätä ajatustapaa haluamme muuttaa. Koreografian tekeminen on kuin maalaisi taulun. Täytyy olla käsitys ja välineet, jotta voi luoda oman työn eikä vain kopioida muiden töitä.”

Amalgama Flamenca käynnistyi hienosti ja tuo oman mielenkiintoisen ja tavoitteellisen lisänsä flamencon jatko-opintoihin. Projektille on luvassa jatkoa ensi kesänä. Tavoitteena on syventää oppilaan ohjausta entisestään ja luoda opetusmetodi, joka antaa vahvan pohjan tanssille, tukee kehitystä, mutta kuitenkin sallii tietyn vapauden. Tavoitteena ei ole antaa titteleitä ja diplomeja kurssin suorittaneille, vaan suuntaa konservatorion jälkeisille opinnoille ja tukea tekniikkaan ja ajatteluun omia projekteja suunnitteleville tanssijoille. Suunnitteilla on lisätä kurssitarjontaa heinäkuun ulkopuolelle esimerkiksi pääsiäisen aikaan, jolloin monilla on pidempi loma.

”Työskentelyn on oltava intensiivistä juuri näinä loma-aikoina, jolloin monilla on vapaata ja mahdollisuus tulla kursseille. Haluamme tarjota mahdollisuuden jatkuvuuteen samojen opettajien ohjauksessa, samalla systeemillä, sillä muutoin käy helposti niin, että opettajat ja kurssit vaihtuvat koko ajan, ja lopulta päässä on vain valtava kaaos kaikesta eri materiaalista. Kaaos vie kehitystä taaksepäin, ei eteenpäin. Sitten sitä huomaa, että olisi tarvinnut selkeän suunnan, josta ammentaa oppia, jossa kehittyä. Jos ei ole fokusta, eikä kokemusta, niin on helppo erehtyä. Kaikki se tieto eri lähteistä on kuin sekaisin oleva huone. Vie paljon aikaa saada asiat järjestykseen.”

Kaikki neljä Amalgaman opettajaa ovat tinkimättömiä ja tyylillisesti vahvoja, taitavia tanssijoita sekä samaanaikaan vaativia, mutta lempeitä opettajia. Manuel Reyes on erityisesti tunnettu inspiroivista ja musikaalisista rytmeistään ja siitä, että hän usein laulaa tunneilla. Kysyessäni hänen oman inspiraationsa lähdettä hän kertookin sen lähtevän ensisijaisesti rytmistä:

Manuel Reyes2Marta Jimenez

”Puolisoni Martan mukaan olen compaksen marttyyri, aivan kuten se ryhmä Mártires del Compás. Compáksen suhteen olen hyvin joustava ja samalla hyvin joustamaton. Inspiroidun rytmistä, mutta myös flamencolaulusta. Sekä kuvista, jotka tarttuvat ja jäävát verkkokalvolleni. Kuvista, jotka symbolisoivat minulle flamencoa. Töissäni haluan tukeutua myös johonkin ajatukseen, johonkin väitteeseen jostakin asiasta kuten esimerkiksi teoksessa Ensayos & Acuerdos. Se on teos joka pohjaa musiikillisesti ja liikekielellisesti flamencoon, mutta joka menee paljon pidemmälle. Se on paljon muutakin kuin flamencoa. Se on näkemykseni, kertomukseni ja kritiikkini siitä miten asiat ovat yhteiskunnassa. Se on teatteria. Sitä ei voi varsinaisesti sanoa flamencoksi, vaikka se nojaakin flamencoon. Perinteinen flamenco kokonaan toinen juttu.” Teos on nähty Suomessa Helsingin Flamencofestivaalilla 2012.

Manuel Reyesiä haastatteli Erika Alajärvi 24.7.2013 Madridissa ensimmäisen Amalgama Flamenca ohjelman jälkeen Amor de Dios-studiolla Madridissa. Amalagama flamenca jatkaa heinäkuussa 2014. Lisätietoja Facebookin tapahtumasivulla.

Suomessa Manuel Reyes ja Marta Jiménez vierailevat 11.-15.8.2014. Ilmoittautumiset 20.6.2014 mennessä. Lue lisää kursseista täältä tai Facebookin tapahtumasivulla.