Kohti omaa tanssia

Tule mukaan työstämään omaa tanssiasi!

Kohti omaa tanssia -kurssi on tutkimusmatka, jossa kukin osallistuja työstää omaa aihetta omista lähtökohdista ja tarpeista käsin.

  • Voit keskittyä hiomaan tanssitekniikkaa tai jotain sen osa-aluetta.
  • Voit opetella flamencotanssin rakennetta esimerkein.
  • Voit opetella koreografian ja hioa sitä ohjatusti esityskuntoon.
  • Voit sovittaa harjoitusmateriaaleista oman tanssin valitsemaasi musiikkiin.
  • Voit kokeilla vaikkapa oman koreografian rakentamista.
  • Voit harjoitella esitystä varten ohjatusti.
  • Voit harjoitella yksintanssimista.

Noin vuoden mittainen kurssi muodostuu monimuotoisesta opetuksesta, jota sovitetaan kunkin tarpeiden ja ajankäytön mukaan. Eräs osa opetusta ovat Flamencon työpajat, joissa keskitytään flamencotanssin rakenteiden aihealueisiin ja kehonhallintaan rauhallisesti, mutta intensiivisesti.

Oman tanssin ohjauksen työpajoissa puolestaan näytetään ja esitellään miten oma työskentely on edennyt, jaetaan kokemuksia kurssikavereiden kanssa ja saadaan ohjausta ja apuvälineitä jatkoa varten.

Lisäapuna saatavilla on myös verkkotunnit. Ne sopivat etäopiskeluun ohjatusti. Lähi- ja etätunneista voi rakentaa omaan tilanteeseen sopivan paketin.

Hinnat: kuukausittainen hinta vaihtelee kunkin osallistujan paketin mukaan. Esim. verkkotunnit 40€/kk, Flamencon työpajat esim. yksittäinen työpaja (90min) 30€ / pakettina 2x90min 45€.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: info[at]hierbabuena.fi ja/tai seuraavien Flamencon työpajojen yhteydessä.

Seuraavat Flamencotanssin työpajat 20.-21.3.2020 Helsingissä.

Keväällä 2020 toteutetaan kolme lähiopetusjaksoa: tammikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa.